Хезмәт мөнәсәбәтләре, РФ — Гомуми нигезләмәләр россия хезмәт хокукы — россия адвокат онлайн консультацияХезмәт мөнәсәбәтләрне Россия законы белән җайга салына, ул, федераль дәрәҗәдә булып тора һәм Россия Федерациясе Хезмәт кодексына (алга таба-Хезмәт кодексына), шулай ук башка федераль законнар. Хезмәт кодексына хәзерге вакытта гамәлдә кабул ителгән 30 декабрь, 2001 ел, Федераль закон, 197-ФЗ номерлы федераль закон, ул үз көченә кергән 1 февраль, 2002 ел. Күзлегеннән караганда, хезмәт хокукы, хезмәт мөнәсәбәтләре белән билгеләнә ничек мөнәсәбәтләргә нигезләнгән килешүдә арасында эшче һәм эш бирүче өчен хезмәткәренең шәхсән үзе үтәргә, эш өчен түләү (эш буенча билгеле бер белгечлек буенча, квалификация яки вазыйфасы) мәгълүматлары буенча, эчке хезмәт тәртип, шул ук вакытта эш бирүче хезмәт шартларын каралган хезмәт законнары, күмәк килешү, килешүләр төзи һәм хезмәт договорами.

Хезмәткәр-ул физик зат, вступившее бүген хезмәт мөнәсәбәтләре эш бирүче белән. Эш бирүче булырга мөмкин физик яки юридик зат, вступившее бу хезмәт белән мөнәсәбәтләрне эшче.

Филиаллары һәм вәкиллекләре чыгыш ясый алмый буларак эш бирүче

Төп документ, регулирующим арасындагы мөнәсәбәтләр эшче һәм эш бирүче булып тора, хезмәт килешүе. Нигезендә трудовому килешүе, хезмәткәр түбәндәгеләрне башкарырга кысаларында хезмәт бурычларын буенча билгеле бер белгечлек нигезендә үз квалификациясен, һәм яки кую һәм нигезендә, эчке хезмәт тәртип, ә эш бирүче түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиешле хезмәт шартлары нигезендә, хезмәт законнары, кагыйдәләре, эчке хезмәт тәртип, күмәк яки хезмәт контрактлар. Хезмәт килешүе төзелә, язма рәвештә ике нөсхәдә (хезмәткәр һәм эш бирүче) һәм тиеш предусматривать: — эш урыны — әгәр хезмәткәре нанят эшкә филиалы яисә вәкиллеге оештыру, ул урнашкан һәм башка өлкә, хезмәт килешүе, һөҗүмнәрдән урнашуыгыз,»филиалы яисә вәкиллеге хезмәт функциясен — урнаштыру функцияләрен указываются китереп штатным расписаниесе структурасы, һөнәре яки белгечлеге күрсәтеп, квалификация яки конкрет төре бурычларны, билгеләнгән хезмәткәренә — наймга башлады даталар очракта, срочного хезмәт килешүе, аның гамәлдә булу срогы һәм шартлар (принциплары) шулай ук указано, хезмәткәрләрнең нигез төзү өчен мондый срочного хезмәт килешүе нигезендә гамәлдәге законнар — эш вакытында вакыт һәм ял (әгәр өчен конкрет хезмәткәре алар белән аерыла гомуми кагыйдәләрен гамәлгә кертү, эш бирүче белән) — гомуми кагыйдәләр нигезендә гамәлдәге закон: — үтәгәндә билгеләнгән шартларын, эш бирүче мөмкин нанять хезмәткәре (язма ризалыгы хезмәткәре) эшкә читтә эш билгеләнгән вакыт өчен хезмәткәре, компенсацияләү өчен, предусмотренной югарыда күрсәтелгән коды — сынау чоры — эш бирүче бурычлы түгел билгеләргә сынау чоры. Әгәр юк шартлар трудовом килешүдә турында сынау чоры булып санала, дип хезмәткәре кабул ителде, эшкә алмыйча сынау вакыты үтү. Сынау чоры гына кулланыла карата кайбер категория хезмәткәрләре, мәсәлән, йөкле хатын-кызлар һәм әниләр, балалары бу яшькә кадәр 18 ай хезмәткәрләрен, чакырылган эшкә юлы белән тәрҗемә нче башка эш бирүче килешү буенча арасында эш бирүчеләр хезмәткәрләренә, алар төзегән срочные хезмәт килешүләре төзергә кадәр ике ай һ. б. сынау чоры артмаска тиеш өч ай, ә оешма җитәкчеләре һәм аларның урынбасарлары, баш бухгалтер һәм аларның урынбасарлары, идарә җитәкчеләре филиаллары һәм вәкиллекләре — алты ай шартларын билгели торган, кайда кирәк, характерын, эш — мәсәлән, мобиль, йөрергә, юлда тибы эш — башка шартлар каралган очракларда хезмәт законнары һәм башка норматив хокукый актлары, содержащими хезмәт хокукы нормаларын. Аерым игътибар бирергә кирәк трудовому килешүе генераль директоры, россия юридик затлар катнашты. Кайчан килешү, эш бирүче һәм хезмәткәрләре подписывается генераль директоры, килешү, эш бирүче һәм генераль директоры подписывается рәисе акционерларының гомуми җыелышы, анда генераль директоры итеп сайлана, яки акционеры җәмгыять вәкаләтле вәкил карары белән акционерларының гомуми җыелышында, яки, әгәр дә бу мәсьәләләрне чишү карамагына директорлар советы, аннары ул имзаланган булырга тиеш директорлар советы рәисе яки зат вәкаләтле вәкил карары нигезендә, директорлар Советы. Өчен директоры вәкиллеге яки филиалы мөмкинлеге булсын өчен имзаларга хезмәт килешүе исеменнән чит ил компаниясе, бу функциясе булырга тиеш указана бу ышаныч кәгазе. Башка документлар, регламентирующими оештыру юридик зат, кадрлар сәясәте филиалы яисә вәкиллеге булып локаль норматив актлар кебек: бәйсез рәвештә күләмен һәм оештыру-хокукый формасы компаниясе, эш бирүче бурычлы алып барырга, кадрлар белән канцелярия һәм кадрлар процедурасын документ. Кадрлар документациясе фиксирует турында мәгълүмат булу һәм ротация персонал, ә нәкъ менә: җаваплылыктан баш тарту: булуга карамастан, бөтен көчне иде предприняты тәэмин итү өчен төгәллек әлеге документ, ул билгеләнгән бирү өчен юридик консультацияләр, аерым хәлләрдә булачак аерылырга һәм булырга тиеш тикшерелде белән эксперты һәм яки адвокат