Татар федераль Суд приставлары Хезмәте — РФ ХөкүмәтеФедераль суд приставлары хезмәте (ФСПХ) — федераль башкарма хакимият органы өчен җаваплы яхшы эше судлар, принудительному суд актларын үтәү, актлары, башка органнар һәм вазифаи затлар, хокук саклау органнары, шулай ук контроль һәм күзәтчелек өлкәсендәге эшчәнлеге