Суд Экспертизасы — Онлайн Россия Юристларүткәрелгән прокуратура таләбе нигезендә, дигән нәтиҗәгә килделәр, дип тән җәрәхәтләре ала ул белән тәңгәл килә, аның утверждениями

Автор, дип раслый аның улы беркайчан да сикергәли, мондый гариза, киресенчә, ул аны адвокатлар сораган иде суд күп очракта өчен заказны