Россия — алу турында таныклык сљйлђшђАерылышканнан: взаимному согласию-хатынлы юк уртак бала түгел, җиткән балигъ булгач-бирешләрне өзү ЗАГСом никах органына яшәү урыны буенча-хатынлы (бер-хатынлы) яки урыны буенча дәүләт теркәве төзү никах. Аерылышу матбугат хезмәтендә заказ бирергә мөмкин бәясе теркәү һәм никахны өзү каршындагы үзара дус, тату ир белән хатынга 400 сум, һәр ир белән хатынга. Квитанция өчен дәүләт пошлинасын түләү выдадут органында Гхат. Дәүләт теркәү, никахны өзү, суд карары нигезендә башкарыла муниципаль районы гхат идарәсе урыны буенча дәүләт теркәве төзү никах нигезендә айдан бер суд карары буенча яисә яшәү урыны буенча элеккеге ир белән хатынга (шуларның берсе) нигезендә айдан чыгып, суд карарын, гариза) элеккеге никахтан (шуларның берсе) яки гариза опекуна недееспособного хатыны. Гаризаны дәүләт теркәвенә алу турында өзү никах булырга мөмкин эшләнгән телдән яки язмача. Элеккеге хатынының (һәр ир белән хатынга) яки опекун недееспособного хатыны ала язма рәвештә уполномочить башка затларның эшләргә гаризаны дәүләт теркәвенә алу турында никахны өзү. Дәүләт теркәү, никахны өзү, суд карары нигезендә, бүгенге көндә гариза биргән. Дәүләт пошлинасы 400 сум. Квитанция өчен дәүләт пошлинасын түләү выдадут органында Гхат. Аерылышуны теркәү: гаризасы буенча бер-хатынлы бирешләрне өзү, ЗАГС органына яшәү урыны буенча-хатынлы (бер-хатынлы) яки урыны буенча дәүләт теркәве төзү никах. Аерылышу берсе ире, бәлки шул очракта, әгәр дә башка ире: — бирешләрне өзү гаризасы буенча никах бер хатынлы ясаган, аның барында үткәннән соң, ай белән көн бирү өчен документлар аерылышу. Дәүләт пошлинасы 200 сум. Квитанция өчен дәүләт пошлинасын түләү выдадут органында Гхат. Әгәр никах расторгается белән недееспособным яки хөкем ителгән к лишению ирекләреннән мәхрүм өч елдан артык ире, извещении шулай ук күрсәтелә кирәклеген хәбәр итәргә кадәр даталар, назначенной өчен дәүләт теркәү һәм никахны өзү, фамилиясен, аны ул сайлый вакытта аерылышу. Әгәр берсе-хатынлы алмый явиться, ЗАГСКА гариза бирү өчен ясалачак супругами аерым гариза турында сљйлђшђ. Имза мондый гариза хатыны түгел ия булган мөмкинлекләр явиться, ЗАГС булырга тиеш, нотариально удостоверена. Элеккеге хатынының (һәр ир белән хатынга) яки опекун недееспособного хатыны ала язма рәвештә уполномочить башка затларның эшләргә гаризаны дәүләт теркәвенә алу турында никахны өзү, әгәр дәүләт теркәү, никахны өзү, суд карары нигезендә пунктлары нигезендә 1 ашханә ложка. 333. 26. 25 бүлек. 3. Салым Россия Федерациясе кодексы (икенче өлеш) 05.08. 2000? 117-ФЗ номерлы федераль закон (кабул ителде РФ 19.07. 2000) (ред. 30. 12. 2012 ућаеннан. Һәм Ext. Үз көченә 01.01. 2013) дәүләт теркәвенә алу өчен аерылышуны теркәү кертеп биргән таныклык: суды бурычлы өч көн дәвамында үз көченә кергән көннән соң суд карары турында сљйлђшђ алу выписку берсе суд органнарында гражданлык хәле актларын теркәү урыны буенча дәүләт теркәве төзү никах. Пар хокуклы түгел, моңа керергә яңа никах кадәр алу турында таныклык аерылышу»граждан хәле актлары яшәү урыны буенча теләсә-кайсы шулардан. Таныклык турында сљйлђшђ гади дип белдерә, исемнәре-хатынлы һәм датасын рәсми туктату никах. Кайчан процедурасы аерылышканнан окончена, элеккеге супругами йә суд карары яки таныклык турында сљйлђшђ. Нигезендә Гаагской конвенция от 5 октябрендә 1961 елда мондый документлар таләп итми легальләштерү һәм таныла действительными территориясендә дәүләтләр Конвенциядә катнашучы. Кайбер очракларда, элеккеге хатынының алырга тиеш апостиль урнаштырылган, аларның документларын тикшерү максатыннан, аның подлинности. Непоправимый күршеләре никах бердәнбер нигез өчен аерылышканнан Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән. Никах расторгается, әгәр булачак билгеләнгәнчә, хатынының алмый бергә яшәргә һәм гаиләне саклап калырга. Судка гаризасы буенча бер-хатынлы бирергә мөмкин як остывания кадәр 3 ай. Әмма, әгәр аның узганнан соң бер якның элеккечә настаивает бу сљйлђшђ, суд расторгает никах