Милек хокукы күчемсез милек»Россия — рус теле-рус теле адвокатЮк бернинди зыян өчен милектә булган күчемсез милеккә, Россия арасында чит ил инвесторлары һәм резидентлары, Россия һәм чит ил инвесторлары тигез хокукка ия сатып алуга хокукны күчемсез милек (җир участоклары яки бинасы).

Әмма, бу төшереп калдыру түгел йогынты ясый инвестиция базары. Мәсәлән, чит ил инвесторлары алмый сатып алырга милек хокукын, конкрет җир кишәрлекләренә ничек җир чик буе районнарында, авыл хуҗалыгы җирләренең яки җир кишәрлекләрен порта. Чикләү карата авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җир кишәрлекләреннән урнашкан аграр хокукы, Җир белән алыш-бирешләр һәм тарала россиянең юридик затлар катнашты, анда ул»катнашында) салына, чит ил гражданнарының, чит ил юридик затларның һәм яки гражданлыгы булмаган затларны артып китә 50.

Әмма чит ил инвесторлары ала, арендалау, җир кишәрлекләренә

РФ законнары нигезендә, биналар һәм җир участоклары булып тора, мөстәкыйль күчемсез милек һәм, димәк, мөмкин милке белән төрле оешмалар яки физик затлар Ләкин РФ Җир кодексына күздә тота», дип корылмалары йөри язмышы, Җирнең, анда алар»табыла». Башка сүзләр белән әйткәндә, бер милекче, ул белмђвен обеими җир кишәрлеген һәм бинаны анда урнашкан алмый эшли ала, алар аерым-аерым сөйләште