Дәүләт теркәү мөлкәт хокукларын: — бизнес ачу-РоссиядәДәүләт милке хокукын теркәү берсе төп этапта теләсә нинди алыш-бирешләр.

теркәлү кыйммәтле кәгазьләр закон белән җайга салына Турында дәүләт күчемсез милек хокукын теркәү. Гражданлык кодексы (ул үз эченә алган иң тулы исемлеге күчемсез милек объектларын санап кителгән буларак, реаль. Закон нигезендә бер атрибутами, описывающими мондый милек: дәүләт теркәү, сату-алу эшләре һәм хокукларын, милек алып бара карата мөнәсәбәтләр юридик характерда. Кайчан дәүләт милекчелек хокукын теркәү юк, без булдырабыз турында сөйләргә ничтожности төзелгән килешү. Дәүләт органнары күчемсез милек хокукын теркәү бүлекчәсе — Росреестрның. Тулы исемлеге алымнарын куллану китерелгән торышы сайтының сервислары. Мөрәҗәгать итүче гариза бирергә хокуклы кәгазь Россия дәүләт муниципаль районы гхат идарәсе урыны буенча теркәү: закон билгели дәүләт теркәвенә күчемсез милеккә хокукларны төгәл вакыты (Статья Федераль законның 16 218-ФЗ номерлы федераль закон). Алар төрле сәбәпләр тәртибе һәм урыны гариза биргән. килештерү процедурасын документлар һәм үзгәртү мәгълүмат EGRPN били, 3 яшьтән алып 12 көн. Исчисление срокларын башлана даталар заявка бирү. Мөрәҗәгать иткәндә КФҮ күбрәк белән теркәү шәхси булганнан территориаль органы. Моннан тыш, анда билгеләнгән срокларда теркәү өчен гариза һәм вакыт көтү чираты каршындагы шәхси мөрәҗәгате. Беренче очракта озынлыгы алмый өлкән яртысыннан очраклардан тыш, бирү 30 минут азагына кадәр эш көне. Көткәндә үз чиратын артмаска тиеш 15 минут. Милекчелек хокукын теркәү таләп итә, дәүләт пошлинасын түләү (ст. 333.

33 НК РФ)

Бәясе хезмәтләр өчен аеруча еш встречающихся очрак: артык тулы исемлеге теркәлгән, бухгалтер исәпкә алуы һәм бәя андагы күрсәтелгән маддәсе. Бу Росреестре таба аласыз тулырак мәгълүматны түләү буенча һәр төбәк өчен. Шул совершении электрон түләүләр кими әлеге сумманың кертемнәре 30 тәшкил итә. Бу кагыйдә кулланыла генә физик затларга