Главная Страница Тән Җәрәхәте АлганТравма оеша 1969 елда булып тора халыкара журналы кагылышлы барлык аспектлары травматология һәм травматология

Хатлар торган комментируют мәкаләләр, элегрәк бастырылган җәрәхәт алуда аеруча приветствуются, авторларга булачак бирелде мөмкинлеге җавап бирергә