алу хокукы милек — юристлар РоссияНорматив база регламентлый таләпләр гамәлгә ашыру өчен принцибын ирекләрен массакүләм мәгълүмат чаралары, шулай ук җавап, хокуклары, бурычлары һәм җаваплылыгы юридик һәм физик затлар белән шөгыльләнүче җитештерү һәм публикации программа контент һәм хезмәтләр ярдәмендә электрон массакүләм мәгълүмат чаралары